Malusog Na Gawi

Pagtulong sa Iba - Paano?

Ang pagtulong sa iba ay makakapagpabuti ng pakiramdam sa atin sa maraming paraan. Pinaparamdam din nito sa amin na mas malakas at mas may pag-asa ang loob at makakatulong sa amin na makayanan ang mga mahirap na sitwasyon.