Mga Mapagkukunan Ng Tao

Tagumpay sa trabaho: paano ito makukuha?

Ang tagumpay sa trabaho ay nagpapahiwatig ng isang serye ng mga patakaran na iginagalang na makakapagdulot ng isang antas ng kasiyahan na kinakailangan upang maiparamdam na sa ating buhay nasisiyahan tayo sa balanse at kagalingan sa lugar ng trabaho.