Systemic psychology: ano ang binubuo nito?

Ang systemic psychology ay nagha-highlight ng mga katangian ng isang buo bilang resulta ng pakikipag-ugnayan ng mga indibidwal na elemento. Sa pamamaraang ito, samakatuwid, kung ano ang nagmumula sa ugnayan sa pagitan ng mga tao ay mahalaga.

Systemic psychology: ano ang binubuo nito?

Pinag-aaralan ng sistematikong sikolohiya ang mga phenomena ng ugnayan at komunikasyon sa loob ng mga pangkat ; pinag-aaralan ang mga dinamika at elemento nito. Ang panimulang punto ay ang solong indibidwal na konektado sa iba sa pamamagitan ng paglikha ng iba't ibang mga grupo o system. Ang bawat pangkat / pamayanan na kinabibilangan nito ay isang sistema sa kanyang sarili: pamilya, trabaho, mag-asawa, atbp.Ang sangay ng sikolohiya na ito ay pinapaboran ang konteksto kung saan tayo lumilipat. Ang paraan kung saan nauugnay ang bawat isa sa atin sa kapaligiran ay tumutukoy sa ating kaunlaran at sa ating personal na paglago. Ang sistematikong sikolohiya, samakatuwid, ay kapaki-pakinabang para sa mga mag-asawa, mga pangkat ng trabaho, pamilya o indibidwal. Tingnan natin kung paano ito ipinanganak, kung ano ang binubuo ng pamamaraang ito at ang mga prinsipyong batay dito.huwag kalimutan kung sino ang tumulong sa iyo

Hawak ng mga kamay ang pamilya na gawa sa mga silhouette ng papel

Pinagmulan ng sistematikong sikolohiya

Ang sistematikong sikolohiya ay isang paaralan ng pag-iisip batay sa Pangkalahatang teorya ng mga sistemang Bertalanffy . Noong mga ikaanimnapung taon ay binigyang diin ni Ludwig von Bertalanffy ang konsepto ng pakikipag-ugnayan, na nagsasaad na ang bawat sistema ay nagpapahiwatig ng pagkakaugnay sa pagitan ng mga partido o mga taong kasangkot sa relasyon.Ang pagsisimula ng sistematikong sikolohiya ay naiugnay din sa pangalan ng anthropologist na si Gregory Bateson at ng kanyang pangkat ng mga katuwang sa Palo Alto. Ang Bateson, kasama ang iba pang mga mananaliksik tulad ng Jackson, Haley at Weakland, ay nag-aral ng sistema ng komunikasyon sa loob ng mga pamilya ng mga schizophrenic na pasyente.

Si Bateson ang teoryang doble ang bono na nag-iwan ng kanyang kontribusyon sa sistematikong sikolohiya . Ang isang double bind ay kumakatawan sa isang communicative dilemma dahil sa pagkakasalungatan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga mensahe; nangyayari ito kapag magkasalungat ang mga ipinadalang mensahe.

Malinaw na ang kababalaghan ng komunikasyon ng tao ay isa sa mga paksang sakop ng systemic therapy. Bukod dito, ang impluwensya ng gawain ng Paul Watzlawick. Sa kanyang teorya, ang Austrian psychologist ay nakikipag-usap sa mga communicative pragmatics, isinasaalang-alang ang mga epekto ng komunikasyon sa pag-uugali.Mga prinsipyo ng sistematikong sikolohiya

Ang mga sumusunod na aspeto ay ang mga pangunahing alituntunin ng sangay ng sikolohiya na ito.

Ang system bilang isang kabuuan

Ang system ay itinuturing na isang buo: ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Binibigyang diin nito ang mga katangian ng kabuuan na bunga ng paraan ng pakikipag-ugnay ng mga elemento nito . Iulat , samakatuwid, ang susi ng salita.

Ang iba't ibang mga system (pamilya, pangkat ng mga kaibigan, mag-asawa, kasamahan, atbp) ay inilalagay sa isang konteksto kung saan ang papel at pag-uugali ay natutukoy ng hindi nakasulat na mga patakaran ng mismong sistema at ng ugnayan sa pagitan ng mga kasapi nito. Ang sistematikong pagsusuri ay nagbibigay ng partikular na pansin sa mga tungkulin at pag-uugaling ito.

kung paano manatiling bata sa 60

Pinagmulan ng maraming lahi

Nagsisimula ito mula sa isang pabilog at multi-causal na pananaw. Samakatuwid ay hindi posible na magtaguyod ng mga linear marker kung saan may isang dahilan lamang; sa kabaligtaran, may mga magkakaibang mga nagpapasiyang sanhi ng sanhi; ang bawat pagkilos at reaksyon ay patuloy na binabago ang likas na konteksto . Halimbawa, sa isa pamilya magkakaiba ang reaksyon ng mga miyembro sa parehong kaganapan, binabago ang pangwakas na tugon, na kung saan ay ang kumbinasyon ng lahat ng posibleng mga reaksyon.

Sa puntong ito, si Paul Watzalwick ay isang tagapanguna sa pagkilala sa paikot na causality mula sa mga kaganapan upang ipaliwanag ang posibleng mga umuulit na pattern sa mga pakikipag-ugnayan. Sa maikling salita, ang pabilog na pagtingin sa mga problema ay tinukoy ng paraan kung saan ang pag-uugali ng isang elemento ay nakakaimpluwensya sa mga kilos ng iba at kung paano naiimpluwensyahan ng iba ang pag-uugali ng dating.

Paul Watzlawick na tagapagpauna ng sistematikong sikolohiya
Paul Watzlawick

Komunikasyon bilang isang pangunahing kadahilanan

Tulad ng nasabi namin, ang Watzlawick ay isa sa mahusay na tagalabas ng sistematikong sikolohiya. Ang kanyang teorya sa komunikasyon ay itinuturing na isang pangunahing sangkap ng proseso ng therapeutic. Para sa systemic therapist, ang komunikasyon ay isang mahalagang punto upang gumana.

Ang bawat system ay may mga patakaran na dapat malaman ng therapist upang makagambala kung hindi sila sapat . Ayon sa kasalukuyang ito, ang paraan ng aming pakikipag-usap ay tumutukoy sa pagbawas o pagpapanatili ng problemang ginagamot.

kababaihan at kalalakihan na gumagawa

Bilang pagtatapos, nag-aalok ang systemic psychology ng isa pang pananaw sa mga nais harapin ang isang kahirapan o isang problema; pananaw kung saan ang relasyon ay nananaig sa indibidwal at naging pokus ng interbensyon.

Sa paglipas ng mga taon, ang pananaliksik ay humantong sa pundasyon ng iba't ibang mga paaralan sa loob ng systemic therapy, na may maliit na pagkakaiba. Kasama rito ang Mental Research Institute (MRI), ang Systemic-Strategic School at ang Paaralang Milan .

'Lahat ng pag-uugali ay komunikasyon, kabilang ang katahimikan'

-Watzlawick-

Virginia Satir sa therapy ng pamilya

Virginia Satir sa therapy ng pamilya

Si Virginia Satir ay isang psychotherapist na nagbago ng mga alituntunin ng family therapy. Ang isang mahalagang modelo ng therapeutic ay dahil sa kanya.


Bibliograpiya
  • Hoffman, Lynn ([1981] 1987). Mga batayan ng family therapy, Fondo de Cultura Económica, Mexico.

  • Umbarger, Carter (1983). Structural family therapy, trad. José Luis Etcheverry, Amorrortu, Argentina.

  • Watzlawick, Paul, J. Beavin, D. Jackson ([1967] 1997). Teorya ng komunikasyon ng tao, ika-11 ed., Herder, Espanya.