Damdamin

Gitnang edad, kapag ikaw ay pinakamasaya

Ang gitnang edad ay isang panahon kung saan nakakamit ang isang mahusay na balanse. Ang mga kamakailang pag-aaral, sa katunayan, ay nagkukumpirma ng kaugaliang maging mas masaya sa yugtong ito ng buhay

Sakit sa dibdib dahil sa pagkabalisa

Ang kabahan ay halos palaging nakakahanap ng isang paraan upang maipakita ang sarili sa pamamagitan ng mga pisikal na sintomas; ang mga kirot sa dibdib na sanhi ng pagkabalisa ay isa sa mga nakakainis.

Pangunahin at pangalawang emosyon

Ang pag-unawa sa pangunahin at pangalawang emosyon ay nagpapahintulot sa amin na bumuo sa isang personal at antas ng pakikipag-ugnay. Alamin natin ang higit pa.

Emosyon at damdamin, 3 pagkakaiba

Mahalagang malaman ang mga pagkakaiba sa pagitan ng emosyon at damdamin, dahil ang paraan upang pamahalaan ang mga ito ay magkakaiba at ang mga pangangailangan na bumuo sa kanila ay hindi pareho.

Sana maayos kayo lahat

Inaasahan kong maayos kayo lahat at alagaan mo ang iyong sarili at mga mahal sa buhay sa kabila ng layo. Inaasahan kong hindi maabot ng mga paghihirap ang inyong mga tahanan.