Biology Ng Pag-Uugali

Pagkatao, ugali at ugali

Ang personalidad, ugali at tauhan ay tatlong konsepto na sa sikolohiya ay ginagamit upang maipahayag ang mga paraan ng pag-iisip at pakiramdam, samakatuwid sila ay magkakaugnay sa bawat isa.