Kapakanan

Ang pag-iisa ay kinakailangan

Kahit na ang pag-iisa ay nananatiling isang pangunahing pangangailangan, nasasaksihan namin ang isang pagtaas sa halagang maiugnay sa mga ugnayan sa lipunan