Pagpapahalaga Sa Sarili

Pag-asa sa sarili at kaakuhan: 7 pagkakaiba

Ang kinahinatnan ng pagkalito sa pagitan ng pagpapahalaga sa sarili at kaakuhan ay ang pagkakabit mula sa ating mga pangangailangan, dahil nakakalimutan nating makinig sa ating sarili at sa huli ay ibibigay natin sa ating sarili ang halagang nararapat sa atin.